Rehabilitační programy


 

Ergonomie pracovního místa a stylu práce

Program je zaměřený zejména na úpravu pracovního prostředí, návrh individuálního programu terapie a prevence funkčních obtíží pohybového aparátu. Vyšetření rehabilitačním lékařem zahrnuje kromě zhodnocení rodinné dispozice i anamnézu sportovní a zjištění základních pohybových stereotypů v zaměstnání a ve volném čase. Vyšetření pomůže zjistit odchylky od fyziologického stavu v oblasti pohybového aparátu, případně posoudit, zda tyto odchylky nemohou souviset s nějakým závažnějším onemocněním. Upřesnění diagnózy může být indikováno vyšetřením RTG, sonografie či jiných vyšetřovacích metod. V případě potřeby vám budou doporučeny speciální kompenzační pomůcky, příp. cvičební pomůcky, které byste mohli využívat k optimalizaci svého stavu.

Na základě takto provedeného vyšetření je indikována individuální terapie u fyzioterapeuta, jejímž cílem je kompenzace funkčních obtíží a prevence přetěžování pohybového aparátu. Základem této terapie je cvičební jednotka s podrobným vysvětlením, která by přesně měla odpovídat vašim potřebám. V případě závažnějších obtíží může být doporučena i fyzikální terapie (elektroléčba, ultrazvuk, vodoléčba ad.). Na dalších návštěvách je zkontrolováno, zda cviky provádíte správně. V případě obtíží fyzioterapeut uvolňuje i blokády, svalové napětí, snaží se o odstranění bolesti.

Cena pro klienty je 6 000,- Kč bez DPH / 6 h

Poznámka: Pokud nebude klient 24 hodin před jednotlivým vyšetřením omluven, poukaz na vyšetření propadá.

Poradenství kompenzačních pomůcek

Komplexní vyšetření fyzioterapeutem a ergoterapeutem s návrhem kompenzačních pomůcek, jejich vyzkoušení a nácvikem jejich používání. 

Cena pro klienty je 3 000,- Kč bez DPH / 2 h

Poznámka: Pokud nebude klient 24 hodin před jednotlivým vyšetřením omluven, poukaz na vyšetření propadá.

Footscan – vyšetření stereotypu chůze                             

Digitální analýza rizika plochých nohou, která odhalí místa přetížení při stoji i průběh a patologie zátěže při chůzi nebo běhu. Analýza vychází z komplexního vyšetření lékařem a fyzioterapeutem. Následuje individuální terapie včetně předvedení cviků a kontrola jejich provádění.

Mezi nejčastější známky plochých nohou patří únavnost nohou, hlavně po delší chůzi a stání, otoky a pocit těžkých nohou, někdy pálení až trnutí nohou, nebo naopak pocit chladu. Později mohou následovat bolesti v průběhu vazů nožní klenby od paty až do prstů, více pak bolesti pod hlavičkami záprstních kostí s vyzařováním do nártu a kotníku. Dalším příznakem může být vznik otlaků a bolestivých "kuřích ok“ na plosce nohy. Při příčně ploché noze je rozšířená přední část nohy a vzniká otlak a zduření na vnitřní straně kloubu palce, tzv. "kostka" tedy vbočený palec.

Cena pro klienty je 8 000,- Kč bez DPH

Poznámka: Pokud nebude klient 24 hodin před jednotlivým vyšetřením omluven, poukaz na vyšetření propadá.

Prevence funkčních civilizačních onemocnění páteře a kloubů

Základním cílem je pomocí pravidelných rehabilitací posilovat fyzickou i psychickou výkonnost  klienta, kompenzace funkčních obtíží a prevence přetěžování jednotlivých struktur pohybového aparátu. Základem této terapie je pohybová aktivita, která by přesně měla odpovídat potřebám pacienta.

Cena pro klienty je 4 900,- Kč bez DPH / 4 h

Poznámka: Pokud nebude klient 24 hodin před jednotlivým vyšetřením omluven, poukaz na vyšetření propadá.

Kurz prevence funkčních obtíží páteře a kloubů při sedavém zaměstnání

Kurz pro minimálně 10 osob, maximálně pro 20 osob. Kurz zahrnuje teorii, přednášku lékařem, fyzioterapeutem a ergoterapeutem.

Cena pro klienty je 2 000,- Kč bez DPH

 

Regeneračně rekondiční program

Rehabilitační péče prováděná fyzioterapeutem dle individuálně zpracovaného rehabilitačního plánu v rozsahu 7 návštěv.

Rehabilitační péče zahrnuje:

 

 • vyšetření lékařem v rozsahu 1 hodiny, a

 • cvičení s fyzioterapeutem v rozsahu 6 hodin.

 • Základním cílem je pomocí pravidelné rehabilitační péče posilovat fyzickou i psychickou výkonnost klienta. Obsahuje preventivní hodinové vyšetření lékařem a 6-ti hodinový preventivní rehabilitační plán.

  Vyšetření rehabilitačním lékařem zahrnuje podrobnou anamnézu, zaměřenou kromě rodinné dispozice, minulých a současných obtíží i na anamnézu sportovní, pohybovou, zjištění základních pohybových stereotypů v  zaměstnání a ve volném čase. Vyšetření by mělo pomoci zjistit odchylky od fyziologického stavu v oblasti pohybového aparátu případně posoudit, zda tyto odchylky nemohou souviset s nějakým závažnějším onemocněním. V případě potřeby je indikováno vyšetření RTG, sonografie či jiné pomocné vyšetřovací metody, které by měly sloužit ke správnému stanovení diagnózy. V případě potřeby jsou pacientovi doporučeny kompenzační pomůcky, cvičební pomůcky, které by mohl využívat k optimalizaci svého funkčního stavu.

  Na základě takto provedeného vyšetření je indikována individuální terapie u fyzioterapeuta, jejímž cílem by měla být kompenzace funkčních obtíží a prevence přetěžování jednotlivých struktur pohybového aparátu. Základem této terapie je pohybová aktivita, která by přesně měla odpovídat potřebám pacienta. V případě závažnějších obtíží může být doporučena i fyzikální terapie (elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie, vodoléčba a další terapie). Fyzioterapeut na základě lékařské indikace a na základě svého podrobně provedeného kinesiologického rozboru (podrobné vyšetření pohybového aparátu včetně vyšetření pohybových stereotypů a odhalení funkčních změn pohybového aparátu, které mohou v delším časovém horizontu vést k trvalému poškození jednotlivých struktur) vytvoří pro každého pacienta individuální cvičební jednotku, která by měla postihnout jeho specifické problémy. Jednotlivé cviky jsou pacientovi podrobně vysvětleny, zdůvodněny a na dalších návštěvách je zkontrolováno, zda je pacient provádí správně eventuálně je upozorněn na chyby. V případě obtíží provádí fyzioterapeut i terapii, uvolňuje blokády, svalové napětí, snaží se o odstranění bolesti. Podstatnou součástí práce s pacientem je nácvik správných pohybových stereotypů, úprava pracovního prostředí včetně doporučení vhodného sedu, používání vhodného ergonomického nábytku eventuálně pracovních pomůcek.                                                                                      

  Cena: 10 000,- Kč

 • Poznámka: Pokud nebude klient 24 hodin před jednotlivým vyšetřením omluven, poukaz na vyšetření propadá.

 

Speciální individuální vyšetření a terapie poruch pohybových stereotypů.

Cena: 800,- Kč / 45 min

 

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět