Psychiatrické a psychologické konzultace

Rodinná terapie

Péči rodinného terapeuta poskytujeme ve více formách:

Rodinná terapie se osvědčuje u psychických problémů dětí a dospívajících - například mentální anorexie, školní fobie, poruchy chování. Párová terapie se osvědčuje například u depresivních, úzkostných a psychosomatických poruch spojených s manželským nesouladem.

Konzultace s rodinným terapeutem je vhodná  pro klienty s problémy v rodinném a partnerském soužití, které nejsou spojeny se zdravotní problematikou. Párová terapie je vhodná i u partnerských dvojic, které spolu nebydlí, nemají spolu děti nebo nejsou manželé.

Individuální systemická terapie. Je vhodná pro klienty se vztahovými a psychickými problémy, kteří z různých důvodů nechtějí či nemohou přijít do terapie se svým blízkými. Tato terapie může mít také formu jediného sezení, kdy má klient potřebuju konzultovat svůj problém s psychoterapeutem, například proto, aby  se poradil o dalším postupu při řešení svých problémů.

Cena pro klienty je 1 000,- Kč bez DPH / 1 terapie

Poznámka: Pokud nebude klient 24 hodin před jednotlivým vyšetřením omluven, poukaz na vyšetření propadá.

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět