Program Komplex

Služby za organizaci poskytované VFN v zájmu minimalizace časových ztrát a efektivního využití času klientů:

 • zajištění telefonické linky pro klienty a to každý pracovní den v čase od 8:00 do 16:00, určené především pro objednávání návštěv, změny termínu návštěv, poskytování informací o organizaci zdravotní péče, zajištění taxislužby apod.,
 • zajištění emailového servisu pro klienty na adrese individualnipece@vfn.cz,
 • 1 x ročně zajištění organizace vyšetření klienta lékaře Centra primární péče VFN strukturovaného podle věku, typu pracovního zařazení a celkového zdravotního stavu klienta. Klient bude ohledně termínu vyšetření kontaktován telefonicky a dohodnutý termín bude následně potvrzen prostřednictvím emailu, 
 • dle doporučení lékaře Centra primární péče VFN zajištění organizace požadovaných návštěv klienta u jednotlivých specializovaných lékařů v rámci ambulantní péče poskytované VFN (mimo stomatologie, neurologie a psychiatrie) na nejbližší možný termín v závislosti na organizačních a kapacitních možnostech VFN,
 • zajištění organizace zdravotní péče v navazujících dnech dle kapacitních možností VFN a s minimalizací časových ztrát klientů, nebude-li možné poskytnout klientovi potřebnou péči v jeden den,
 • zajištění potřebné zdravotní péče ve sjednaném čase. Sjednaná doba návštěvy klienta může být posunuta o nezbytně nutnou dobu z důvodu plnění povinnosti VFN poskytnout nutnou a neodkladnou péči,
 • zajištění kvalifikovaného a jazykově vybaveného personálu, který bude k dispozici příjemci služeb a jeho klientům,
 • na vyžádání klienta zajištění vyzvednutí receptu pro dlouhodobě užívané léky na recepci Centra individuální péče
 • 1 x ročně zajištění organizace specializovaných vyšetření zaměřených na závažné civilizační choroby vybraných dle výsledků vstupního vyšetření a rodinné anamnézy ve spolupráci s lékařem Centra individuální péče,
 • konzultace s lékařem před cestou do zahraničí, včetně doporučení ohledně očkování do vybrané destinace,
 • zajištění doprovodu po areálu VFN dle potřeb klientů,
 • zajištění telefonické linky pro potřeby klientů ve dnech pracovního klidu a v pracovní dny v čase od 16:00 do 7:00, 
 • organizace rehabilitační péče v rozsahu uvedeném v bodu 2 níže za účelem minimalizace časových ztrát.

Cena za 1 klienta / 1 rok -  30.000,- Kč bez DPH

 

Zdravotní služby - rehabilitační péče prováděná fyzioterapeutem dle individuálně zpracovaného rehabilitačního plánu v rozsahu 7 návštěv 

Rehabilitační péče zahrnuje:

 • vyšetření lékařem v rozsahu 1 hodiny, a
 • cvičení s fyzioterapeutem v rozsahu 6 hodin.

Cena zdravotní služby za 1 klienta - 10.000,- Kč bez DPH

Poznámka: Pokud nebude klient 24 hodin před jednotlivým vyšetřením omluven, poukaz na vyšetření propadá.

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět