Program Basic

Paušální poplatek za program Basic zahrnuje služby za organizaci poskytované VFN v zájmu minimalizace časových ztrát a efektivního využití času klientů.  

  • zajištění telefonické linky pro klienty a to každý pracovní den v čase od 8:00 do 16:00, určené především pro objednávání návštěv, změny termínu návštěv, poskytování informací o organizaci zdravotní péče, zajištění taxislužby apod.
  • 1 x ročně zajištění organizace vyšetření klienta u lékaře Centra individuální péče VFN strukturovaného podle věku, typu pracovního zařazení a celkového zdravotního stavu klienta. Klient bude ohledně termínu vyšetření kontaktován telefonicky a dohodnutý termín bude následně potvrzen prostřednictvím emailu, 
  • dle doporučení lékaře Centra individuální péče VFN zajištění organizace požadovaných návštěv klienta u jednotlivých specializovaných lékařů v rámci ambulantní péče poskytované VFN (mimo psychiatrie) na nejbližší možný termín v závislosti na organizačních a kapacitních možnostech VFN,
  • zajištění organizace zdravotní péče v navazujících dnech dle kapacitních možností VFN a s minimalizací časových ztrát klientů, nebude-li možné poskytnout klientovi potřebnou péči v jeden den,
  • zajištění potřebné zdravotní péče ve sjednaném čase. Sjednaná doba návštěvy klienta může být posunuta o nezbytně nutnou dobu z důvodu plnění povinnosti VFN poskytnout nutnou a neodkladnou péči,
  • zajištění kvalifikovaného a jazykově vybaveného personálu, který bude k dispozici příjemci služeb a jeho klientům,
  • na vyžádání klienta zajištění vyzvednutí receptu pro dlouhodobě užívané léky na recepci Centra individuální péče. 

Cena za 1 klienta / 1 rok - 15.000,- Kč bez DPH

Poznámka: Pokud nebude klient 24 hodin před jednotlivým vyšetřením omluven, poukaz na vyšetření propadá.

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět