Prevence diabetu mellitu

Diabetes mellitus 2. typu je závažné onemocnění zvyšující morbiditu a mortalitu populace.

Kdybychom uměli zabránit rozvoji diabetu 2. typu, snížil by se výskyt kardiovaskulárních příhod i řady dalších onemocnění, která se vyskytují v určité vazbě na diabetes. Proto je prevence diabetu 2. Typu důležitá. Bylo opakovaně prokázáno, že oddálení diabetu lze docílit například zvýšením fyzické aktivity, dietními opatřeními i podáváním léků. Platí, že časná intenzivní léčba diabetu při stanovení diagnózy má větší účinnost než pozdní léčba (fenomén tzv. metabolické paměti) a je velmi pravděpodobné, že podobný význam má i prevence vzniku prediabetu a jeho přechodu v diabetes mellitus 2.typu.

Komplexní vyšetření:

  • Anamnéza, vč. obezitologické

  • Fyzikální interní vyšetření, vč. měření TK, SF, hmotnosti, výšky pacienta a obvodu pasu.

  • Laboratorní vyšetření: krevní obraz a biochemie: vedle běžného biochemického vyšetření stanovení inzulinemie, HOMA index, vyšetření lipidů ( vč. apo-AI, apo-B , TSH), vyšetření moči chemicky a močového sedimentu, stanovení mikroalbuminurie z ranního vzorku moči.

  • EKG

  • Závěrečné vyšetření

  • Doporučená vyšetření po zvážení lékaře na základě klinického vyšetření a laboratorních výsledků:

            -procento tuku a tělesné složení

            -nepřímá kalorimetrie

            -spiroergometrické vyšetření

            -screening polyneuropatie (biothesiometr/ladička, monofilamenta)

            -transkutánní oxymetrie k posouzení krevního zásobení dolních končetin

            -návazné vyšetření nutričním terapeutem

            -USG vyšetření karotid

            -laboratorní vyšetření: provedení oGTT

 

Cena: 6 000,- Kč s DPH

 

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět