Klienti VZP ČR

Centrum individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze poskytuje Preventivní onkologickou prohlídku pro klienty VZP v roce 2017 – 2018 pro dospělé

ONKOLOGICKÁ PROHLÍDKA PRO KAŽDÉHO

Příspěvek na prevenci pro klienty VZP:

·       až 2 500 Kč na preventivní onkologické vyšetření ve spolupracujících pracovištích.  

Příspěvek je určen pro pojištěnce VZP ČR nad 35 let, kteří nejsou vyňati ze systému veřejného zdravotního pojištění, nemají u VZP ČR evidován dluh na pojistném a penále, podstoupí preventivní onkologické vyšetření v centru. Projekt není určen pro osoby pojištěné v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, pro které je VZP ČR výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

Maximální výše příspěvku je 2 500 Kč, příspěvek je poskytnut jednorázově. K preventivnímu vyšetření s možností uplatnit nárok na přiznání příspěvku se pojištěnec VZP může objednat do 30. 9. 2018 včetně. O příspěvek lze žádat nejpozději do 30. listopadu 2018 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Vyšetření si hradí pojištěnec v hotovosti, přímo ve spolupracujícím pracovišti. Od lékaře obdrží doklad o úhradě za provedená vyšetření a lékařem vyplněný a potvrzený voucher.

Podmínky k programu naleznete na webových stránkách VZP - https://www.klubpevnehozdravi.cz/onkologicka-prohlidka/

Preventivní onkologická prohlídka pro každého obsahuje vyšetření:

Cílené vyšetření

- Laboratorní testy: Krevní obraz diferenciálem, Sedimentace erytrocytů, stanovení C-reaktivního proteinu, sodík, chloridy, draslík, vápník celkový, fosfor, hořčík, bilirubin celkový, jaterní testy, LDH, kreatinin, urea, kyselina močová, koncentrace cukru v krvi (glykémie), amyláza celková, lipáza, lipidový soubor - cholesterol, LDL, HDL, triglyceridy, vyšetření celkové bílkoviny (CB), Elektroforéza proteinů, koncentrace hormonu TSH, analýza moči chemicky a mikroskopicky.

- Markery:  CEA, CA 19-9

Muži - PSA + PSA

CA 125 pro ženy

- Sono/ultrazvuk břicha

- UZ prsu (mamma + axily) nebo mamografie

- Rentgenové vyšetření plic

- EKG

- Test stolice na okultní krvácení

- Závěrečné vyšetření lékařem

Cena se u onkologické prohlídky pro každého odvíjí od následných vyšetření, které lékař po konzultaci s klientem navrhne. Maximální cena za celý balíček pro klienty VZP - 6 990,- / 1 klient VZP. Upozorňujeme, že je potřeba přijít celkem 3x v rámci jedné onkologické prohlídky pro každého.

Oprávněný pojištěnec VZP, který se u nás objedná na onkologickou prohlídku pro každého je povinen nás informovat, pokud před krátkým časem absolvoval jedno či více vyšetření uvedených v programu, nemusí toto vyšetření znovu absolvovat a nebude mu toto vyšetření účtováno - pokud předloží lékařskou zprávu o absolvovaném vyšetření včetně jeho výsledku.

 

Na základě výsledku provedeného preventivního vyšetření bude předána klientovi lékařská zpráva, kterou klient předá svému registrujícímu praktickému lékaři. Objednat do Centra individuální péče VFN na onkologickou prohlídku pro každého lze přes e-mail: individualnipece@vfn.cz a na telefonním čísle: 224 966 417.

 

VZP

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět