Firemní klienti

Pracovní lékařství

Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. LF UK má dlouhou tradici v poskytování pracovně lékařské péče. Tvoří ji tým lékařů - specialistů, kteří mají velké znalosti v prevenci profesionálních poškození a zkušenosti s prováděním preventivních lékařských prohlídek, dohledem na pracovišti i poskytováním dalších specializovaných služeb (přednášková činnost, konzultace, očkování) pro své klienty. Navíc disponuje širokým zázemím dalších odborných pracovišť v rámci VFN. Zdravotní způsobilost v souvislosti s výkonem práce se posuzuje při vstupních, periodických, mimořádných a výstupních prohlídkách.  

Zaměstnavatel je povinen pro výkon práce na svých pracovištích ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb  s poskytovatelem pracovnělékařských služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství. Úkoly pro její poskytování vyplývají z Úmluv Mezinárodní organizace práce, které Československo ratifikovalo. Jedná se o Úmluvu č. 155/1981 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí, Úmluvu č. 161/1985 o závodních zdravotních službách (vyhláška č. 145/1988 Sb.) a v rámci Evropské unie o Direktivu Rady ES 89/391/EEC, o opatřeních na zlepšení bezpečnosti a zdraví při práci. 

Každý je povinen absolvovat vstupní, periodické či řadové a výstupní prohlídky. Pracovně lékařská péče je vyloučena ze svobodné volby lékaře.

Jednou ze součástí pracovně lékařské služby je i zaměření na preventivní programy a poradenství na podporu fyzické, psychické a sociální pohody na pracovišti , vedoucí k posílení a udržení zdraví, pozitivního myšlení a aktivity pracovníků a k prevenci úrazů a postižení zdraví zaměstnanců v pracovním procesu.

Lze je rozdělit do několika hlavních okruhů činnosti:

  • Dohled nad zdravím zaměstnanců.
  • Dohled nad pracovním prostředím a pracovními zvyklostmi.
  • Poradenská činnost týkající se uspořádání pracovišť, pracovních prostředků a látek, které se při práci používají.
  • Účast na vypracování programů zlepšování pracovní praxe včetně vyhodnocení nových zařízení.
  • Spolupráce při vypracování programů podpory zdraví na pracovišti.
  • Odborná poradenská a školící činnost v oblasti ochrany a podpory zdraví.
  • Zajištění a organizace první pomoci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/klinika-pracovniho-lekarstvi/charakteristika-pracoviste/

Komplexní zdravotní servis

Pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance zabezpečujeme organizaci zdravotní péče i preventivní prohlídky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

Program Basic

Program Komplex


Jednorázové preventivní programy

Program prevence nádorového onemocnění

Program prevence nádorového onemocnění prsu

Estetická chirurgie

Genetika

Předporodní péče

Cévní chirurgie

Zdravý životní styl

Rehabilitační programy

Psychiatrické a psychologické konzultace

Psychologické testy osobnosti

Sportovní psychologie

Dopravně psychologické vyšetření

Očkování

Komplexní preventivní vyšetření

Onkologický preventivní program

Preventivní vyšetření plic a plicních funkcí

Kardiologický program

Stomatologický program

Laboratorní vyšetření

Alergologie a klinická imunologie

Sexuologické konzultace

Léčba pro závislé na tabáku

Reprodukční imunologie

Prevence diabetu mellitu

Preventivní onkologická prohlídka pro každého

Školení první pomoci

 

Speciální slevy pro klienty VZP a OZP

Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)

Klienti Oborové zdravotní pojišťovny (OZP)

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět