Chystáte se na dovolenou? Nepodceňujte opalování!

Chystáte se na dovolenou? Nepodceňujte opalování!

Kožním nádorům věnují v současné době odborníci čím dál větší pozornost. Hlavním důvodem je výrazný vzestup výskytu tohoto onemocnění, které se navíc posouvá do stále mladších věkových ročníků, výjimkou nejsou ani dvacetiletí nemocní.

Příčiny vzniku kožních nádorů mají řadu důvodů
Až za 80 % všech kožních nádorů je zodpovědné sluneční ultrafialové (UV) záření a UV záření z umělých zdrojů (solária). Významnou roli hraje také genetická dispozice, kožní fototyp (častěji onemocní lidé se světlým kožním fototypem – světlou kůží a modrýma očima –, kteří se snadno spálí a mají sklon k tvorbě pih) a mnoho dalších faktorů. UV záření je ale jedinou z těchto příčin, kterou jsme schopni změnou životního stylu ovlivnit. Vznik kožních nádorů však může mít i další důvody, například působení chemických kancerogenů a ionizujícího záření. V posledních letech byly v některých kožních nádorech identifikovány některé typy lidských papilomavirů. Při dlouhodobém sledování se zjistilo, že se významně častěji vyskytují všechny typy kožních nádorů také u lidí s oslabenou imunitou např. z důvodu AIDS.
Melanom
Melanom (někdy též nazýván maligní melanom) je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Je způsoben nekontrolovatelným růstem pigmentových buněk – melanocytů. „Tyto buňky se normálně vyskytují ve velkém množství v kůži a oku, ale mohou být roztroušeny i v dalších orgánech např. v močovém měchýři, trávicím ústrojí, v plicích. V těchto orgánech je však výskyt melanomu nízký,“ uvádí MUDr. Ivana Krajsová, MBA, primářka Dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Nejčastěji se vyskytuje u lidí ve středním věku, jeho incidence mezi bělochy celosvětově stoupá. Každým rokem se zvýší počet nově diagnostikovaných případů až o 5 %. Ročně je celosvětově diagnostikováno okolo 160 000 nových případů. V České republice onemocnělo v roce 1987 celkem 813 pacientů, v roce 1997 jich bylo 1368 a v roce 2007 již 2358. V roce 2015 bylo zaznamenáno 3399 pacientů. Přes intenzivní výzkum je zatím jedinou spolehlivou léčbou melanomu jeho včasné odstranění.
Rizikové faktory melanomu
Jediný dosud prokázaný faktor zevního prostředí, který se podílí na vzniku melanomu, je sluneční záření a to zejména jeho UVB složka. „Je známo, že ultrafialové záření (UV) je schopno vyvolat předčasné stárnutí kůže, poškození genetické výbavy buněk i vznik kožních nádorů. Na těchto účincích se různou měrou podílí UVB i UVA záření. Nadměrné a nechráněné vystavování se slunci, je proto jedním z hlavních rizikových faktorů,“ upozorňuje MUDr. Ivana Krajsová, MBA, primářka Dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Nejnebezpečnější pro vznik melanomu je zejména opakované spálení kůže, především v období dětství a dospívání. Dále je nutné zmínit, že intermitentní (občasné) slunění je rizikovější než chronické, proto časté dovolené u moře zvyšují u bělochů riziko melanomu. Za rizikový faktor je považováno i navštěvování solárií. Nejcitlivější jsou na sluneční záření lidé se zrzavými vlasy a četnými pihami. Ovšem ani ti, kteří se působením UV záření přímo opálí bez předchozího zčervenání, nejsou zcela odolní ke škodlivým účinkům UV paprsků. I oni se musí chránit a dodržovat zásady doporučované pro opalování. Výzkumy ukazují, že intenzivní slunění má za následek, kromě škodlivých účinků UV záření přímo na kůži, také dočasné snížení imunitní odpovědi organismu, sníženou obranyschopnost. Za další rizikové faktory je považována tendence k tvorbě pih po oslunění, vysoký počet mateřských znamének. Osoby s větším počtem znamének, jsou skupinou, která by měla věnovat zvýšenou pozornost prevenci melanomu. Dále jsou více ohroženi pacienti, u kterých byl melanom diagnostikován již v minulosti a lidé, u kterých měl melanom pokrevní příbuzný.
Jak rozpoznat melanom
Kožní nádory obecně mohou mít velmi různorodý vzhled. V diagnostice melanomu napomáhá pravidlo ABCD(E), které popisuje rysy typické pro počínající melanom.
 • A (asymmetry) – projev má asymetrický tvar, kterým se liší od ostatních pigmentových projevů kůže.
 • B (border) – okraje jsou nepravidelné, jsou přítomny zářezy a výběžky, kterými se nádor šíří do okolí.
 • C (color) – barva projevu je často nepravidelná, převažují různé odstíny hnědé či černé barvy, některé části mohou být často i růžové, červené, šedomodré i bílé.
 • D (diameter) – rozměr projevu přesahuje 6 mm.
 • E (evolving) – průběžné změny (velikosti, okrajů, tvaru, povrchu, subjektivních pocitů, charakteru růstu).
Prevence melanomu
Melanom je onemocnění, kterému lze prevencí předcházet. Lze proto předpokládat, že při úspěšně prováděné prevenci je možné incidenci melanomu snížit. V popředí preventivních opatření stojí zejména zásady správného opalování. Vždy je nutné vyhýbat se prudkému polednímu slunci mezi 11. a 14. hodinou, čím blíže k rovníku, tím je vhodnější volit větší časové rozpětí. Při pobytu na přímém slunci chránit kůži opalovacími prostředky s ochrannými UVA a UVB faktory odpovídající kožnímu fototypu, místu pobytu a délce slunění. Čím světlejší kůže, oblast blíže rovníku a delší doba strávená na slunci, tím vyšší faktor je nutné zvolit. Číslo faktoru označuje, kolikrát můžeme být na slunci déle, než v případě, kdy krém nepoužijeme. „Jako příklad si představme takové podmínky, kdy se určitý člověk bez opalovacího krému po 20 minutách pobytu na slunci spálí. Použije-li tento člověk za stejné situace opalovací krém s ochranným faktorem číslo 10, může být na slunci bez spálení až 10krát delší dobu,“ vysvětluje MUDr. Ivana Krajsová, MBA, primářka Dermatovenerologické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK. Opalovací krém s ochranným filtrem se má natírat v tenké vrstvě na čistou suchou kůži, nejméně 15–30 minut před sluněním, aby mohl začít působit. První ochranou proti intenzivnímu slunečnímu záření by však měl být oděv, klobouk nebo čepice se štítem a sluneční brýle s UV filtrem. Pokud již dojde ke spálení kůže, musí být následně absolutně chráněna před sluncem až do úplného zklidnění a odhojení reakce. Za nejrizikovější skupinu jsou považovány malé děti a mladí dospívající jedinci.
Léčba melanomu
Jedinou úspěšnou léčbou melanomu je včasná diagnóza a chirurgické odstranění počínajícího nádoru. „Pokud se vyřízne ve včasné fázi, znamená to úplné vyléčení nádoru, pacient není ničím léčen, dochází jen na pravidelné kontroly. Pokud se pacient k vyšetření ovšem dostavil v pokročilém stádiu onemocnění, tak většinou podstupuje další vyšetření a terapii určenou lékařem,“ popisuje MUDr. Ivana Krajsová, MBA, primářka Dermatovenerologické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK.
 
Pamatujte
 • Vyhýbejte se prudkému polednímu slunci mezi 11. a 14. hodinou!
 • Při pobytu na slunci používejte opalovací prostředky s ochrannými UVA a UVB faktory v dostatečném množství, nezapomeň používat rtěnky s ochranným filtrem!
 • Chraňte kůži oděvem, vhodný je klobouk nebo čepice s velkým štítem!
 • Chraňte své děti před spálením kůže!
 • Chraňte i své oči, nos brýle s UV filtrem! I oči mohou být slunečním zářením poškozeny.
 • Kontrolujte si kůži celého těla včetně zad 1x za 3 měsíce, při změně navštiv kožního lékaře!!!

Co by vás mohlo zajímat

Může poranění znaménka vyvolat vznik melanomu?
Zatržené znaménko neznamená jeho zvrat v melanom a mělo by se cca v průběhu jednoho týdne zhojit. Jestliže se tak nestalo ani po 10 dnech nebo se mokvání a krvácení stále vrací, nejednalo se již primárně o znaménko, ale o nepoznaný melanom. Proto je vhodné při poranění týden vyčkat, aby odezněl zánět a ložisko bylo lépe dostupné vyšetření, a poté navštívit lékaře.
Znamenají solária bezpečné nebo nebezpečné opalování?
UV záření ze solárií je stejně nebezpečné jako ze slunce. Při neopatrném dávkování dokáže kůži také spálit, podporuje předčasné stárnutí kůže a v konečném důsledku i vznik kožních nádorů. Zejména při kombinaci opalování v soláriu s následným pobytem u moře dopadne na kůži celkově výrazně více UV záření, a tím dochází k většímu poškození kůže.
 

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět