MUDr. Natalia Jančárková, Ph.D.

  • Vzdělání:

Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

  • Specializace, atestace:

Atestace I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví a nástavbová atestace z klinické onkologie.
Vědecký titul Ph.D získala obhájením dizertace na téma Genetické aspekty sporadického ovariálního karcinomu.

  • Zaměstnání:

1982 – 1998 - Thomayerova nemocnice
1998 – dosud - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

  • Členství v medicínských společnostech:

Členka Gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, Onkologické společnosti ČLS JEP, ESGO (European Society of Gynecological Oncology).
Konzultantka a čestný člen Ligy proti rakovině Praha.

  • Publikační činnost:

Aktivní účast na domácích a zahraničních konferencích, publikace a postgraduální kurzy v oboru onkogynekologie a onkogenetika.

  • Zájmy:

Mezi její volnočasové aktivity patří hudba, literatura a cestování.

  • Cizí jazyky:

Aj, Rj

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět