doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
  • Vzdělání:

Fakulta všeobecného lékařství UK
Specializace, atestace:
ORL I, foniatrie

  • Zaměstnání:

Od r. 1978 na Foniatrické klinice 1. LF UK a VFN. V roce 2004 jmenována přednostkou kliniky. Zaměření na poruchy hlasu, řeči a sluchu.

  • Stáže:

IPVZ, SRN, Dánsko

  • Osvědčení, certifikáty:

ČLK – odborný zástupce, lektor, vedoucí lékař a primář pro obor foniatrie a audiologie, předsedkyně akreditační komise MZ pro obor foniatrie

  • Členství v medicínských společnostech:

Společnost pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČS JEP, UEP – členka evropské unie foniatrů, IALP – členka světové asociace foniatrů a logopedů

  • Publikační činnost:

v oboru audiologie a foniatrie

      v ČR: v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie

      v zahraničí: International Journal of Pediatric Otorinolaryngology.

  • Zájmy:

výtvarné umění, cestování, hory; retriever

  • Cizí jazyky:

Aj, Rj, Nj

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět