doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
  • Vzdělání:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství

  • Specializace, atestace:

atestace v oboru vnitřního lékařství: 1. stupně
atestace v oboru vnitřního lékařství: 2. stupně
lékař specialista v oboru preventivní kardiologie

Kandidátská disertační práce, téma:

Apoptóza, proliferační aktivita a růstové faktory u adenomů přištítných tělísek (CSc).

Habitační práce, téma:

Aterogeneze a možnosti ovlivnění některých kardiometabolických rizik (Doc.)

  • Stáže, rekvalifikační kurzy:

Uppsala, Švédsko1996, Swedish Institute

  • Zaměstnání:

Vedoucí lékař Trombotického centra ÚLBLD, VFN a 1. LF UK, Praha

  • Osvědčení, certifikáty:

UZ zobrazovací metody cévního systému končetin

  • Členství v medicínských společnostech:

Česká společnost pro aterosklerózu, Česká angiologická společnost, Česká společnost pro trombózu a hemostázu

  • Publikační činnost:

Publikoval dosud 6 kapitol v monografiích, 4 učebních textech, 62 původních prací, z toho 18 v časopise s IF, 16 odborných přehledných článků, 16 abstrakt ze zahraničních kongresů, spoluředitel a řešitel 5 grantových projektů

  • Zájmy:

sport, cestování

  • Cizí jazyky:

Aj, Rj

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět