prof. MUDr. Jan Daneš CSc.

prof. MUDr. Jan Daneš CSc.
  • Vzdělání:

Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1983)

  • Specializace, atestace:

- 2007 jmenován profesorem pro obor radiologie
- 1997 jmenován docentem pro obor radiodiagnostika
- 1991 atestace II. stupně v oboru radiodiagnostika
- 1990 titul kandidáta lékařských věd
- 1986 atestace I. st. v oboru radiodiagnostika

  • Hlavní charakteristika a oblasti odborného zájmu

- radiologie a zobrazovací metody, zdravotnická technika, diagnostika chorob prsu

  • Stáže, rekvalifikační kurzy:

- červen - červenec 1989 studijní pobyt Paříž
- 1993 studijní pobyt na Univerzitní Radiodiagnostické klinice ve Vídni
- 1993 studijní pobyt v DKFZ – v Německém centru pro výzkum rakoviny v Heidelbergu a dále opakovaně do roku 1999 při řešení výzkumného úkolu
- 1995 studijní pobyt, odborná konzultace a účast na kurzu pořádaném Medical College of Wisconsin - San Diego, Kalifornie, USA
- červenec 1996 studijní pobyt Torrance Memorial Medical Center, CA, USA
- 1997 studijní pobyt a pedagogická činnost Jönköpings Mammografi, Jönköping, Švédsko
(mamografický screening)

  • Zaměstnání:

- od září 1983 do dubna 1989 sekundární a samostatně pracující lékař na Radiodiagnostické klinice VFN v Praze 2
- od dubna 1989 dosud vysokoškolský učitel na Radiodiagnostické klinice FVL UK (1. LF UK) v Praze
- 1996 zástupce, od 1997 vedoucí oddělení magnetické rezonance Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK
- od r. 1998 dosud přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

  • Členství v medicínských společnostech:

- od 1999 dosud člen Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty
- od 1997 předseda Komise pro mamografiii a mamografický screening MZ ČR, od 2002 dosud místopředseda Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR
- od 2004 místopředseda Asociace mamodiagnostiků ČR
- od 1998 člen Poradního sboru předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro radiační ochranu
- člen hodnotící komise výzkumných záměrů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (od r. 1999)
- od 2004 – 2007 člen výkonného výboru European Society of Breast Imaging (EUSOBI)
- člen European Congress of Radiology (ECR), Subcommittee Member (Breast) ECR 2005 a ECR 2006, hodnotitel vědeckých sdělení
- od 2002 do 2004 člen European Association of Radiology (EAR), Education Committee - national delegate

  • Publikační činnost:

3 monografie, 6 kapitol v monografiích, 94 původních článku z toho 23 s IF, 188 přednášek na kongresech z toho 58 v zahraničí, 121 citací dle Web of Science. Účast na 11 výzkumných projektech a grantech.

  • Zájmy:

vážná hudba, golf, rodina

  • Cizí jazyky:

Aj, Nj

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět