Komplexní preventivní vyšetření

Riziko srdečně-cévních a metabolických onemocnění se dá účinně snížit. Program věnuje velkou pozornost dosažení a udržení dobrého zdravotního stavu a fyzické zdatnosti zvláště u pracovně vysoce exponovaných osob. Zaměřuje se na oběhovou a respirační zdatnost a metabolická onemocnění. Individuálně kvantifikuje rizikové faktory tzv. civilizačních chorob, které signalizují nebezpečí vzniku srdečního onemocnění (infarktu, cukrovky, vysokého tlaku apod.).

Výstupem vyšetření je doporučení optimální diety a optimální pohybové aktivity. S přihlédnutím k věku, pohlaví, zdravotnímu stavu a fyzické zdatnosti je navržen tréninkový plán ke snížení rizikových faktorů (včetně doporučení léků), aby se riziko snížilo na minimum. Výhodou je možnost konzultace výstupů ze závěrečné zprávy přímo s odborníkem. 

Komplexní preventivní kardiologický program se skládá z těchto vyšetření:

 • anamnéza
 • klinické vyšetření pacienta
 • antropometrické a antropologické vyšetření
 • biochemické vyšetření krve
 • krevní obraz
 • stanovení klidového metabolismu
 • spirografie průtok-objem
 • klidový elektrokardiogram           
 • spiroergometrie
 • zátěžový elektrokardiografický test
 • psychologický dotazník
 • kvantifikace rizikových faktorů ischemické choroby srdeční 
 • vyhodnocení individuální prognózy ischemické choroby
 • stanovení energetického výdeje
 • preskripce pohybové aktivity 

Cena pro klienty je 12 000,- Kč bez DPH

Poznámka: Pokud nebude klient 24 hodin před jednotlivým vyšetřením omluven, poukaz na vyšetření propadá.

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět