Dopravně psychologické vyšetření

Provádíme dopravně psychologické vyšetření řidičů silniční dopravy všech kategorií a učitelů autoškol. Centrum klinicko - dopravní psychologie nabízí pro klienty (řidiče a uchazeče o řidičský průkaz) tyto služby:

 • Klinicko - dopravní posuzování psychického stavu řidičů, všech skupin a podskupin ve spolupráci s lékaři. Pracoviště jsou vybavena moderní psychodiagnostickou technikou a mají status akreditovaných psychologů.
 • Psychologické vyšetření řidičů se (dle zákona) týká řidičů -  seniorů, tedy těch, kteří nejsou řidiči z povolání. Ti musí absolvovat lékařské prohlídky v letech  -  60, 65, 68 roků a následně každé dva roky. Součástí těchto lékařských vyšetření je i psychologické vyšetření.
 • Psychologické vyšetření se rovněž týká i řidičů závislých na alkoholu -  ti mohou být kladně posouzení k řízení motorových vozidel (tzv. bezpečná abstinence), až po 2 letech a po kladném vyjádření psychiatra, adiktologa.
 • Dopravně psychologické vyšetření se týká rovněž i řidičů tzv. vybodovaných. Tedy těch, kteří za vážnější dopravní přestupky získali 12 „trestných bodů.“
 • Dopravně psychologické vyšetření se týká také tzv. řidičů profesionálů, kteří mají řidičské oprávnění skupiny C, E, D.

1) Držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo soupravy, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg

 • a zahajuje dopravní činnost,
 • nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let
 • a dále pak každých 5 let.

2) Držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

 • a zahajuje dopravní činnost,
 • nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let
 • a dále pak každých 5 let.

3) Řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d.

 • Dopravně psychologické vyšetření se týká rovněž i učitelů autoškol + ev. dalších řidičů, dle požadavků ošetřujícího či praktického lékaře (například se zaměřením na zrakové, sluchové, psychické, neurologické potíže či poruchy).
 • Klinicko diagnostické posuzování je rovněž žádoucí i u pacientů - řidičů (jejich osobnostních, kognitivních, exekutivních a rozumových schopností) u pacientů psychiatrických (psychózy), neurologických (epilepsie, apod.), interních (diabetes mellitus), geriatrických (kognitivní poruchy) a závislých na psychoaktivních látkách a alkoholu.

Oblasti posuzování v klinicko dopravní psychologii také zahrnují:

oblast  profesiografie, typologie, agresivitu, psychická způsobilost, náchylnost k nehodám, osobnostní profil řidičů, faktory ovlivňující výkonnost řízení motorových vozidel, věk řidičů + výběr uchazečů pro profesi řidiče, další oblastí je forenzně  - znalecká činnost se zaměřením na dopravní psychologii. Psychologické intervence a psychoterapie u řidičů různých věkových kategorií a výzkumná činnost se zaměřením na klinicko –  dopravní oblast.

Ke  klinicko-dopravně psychologickému vyšetření musí žadatel přinést:

 • Doporučení od lékaře a zdravotní dokumentaci.
 • Platný občanský průkaz u cizinců cestovní pas.
 • Brýle nebo kontaktní čočky, pokud je potřebujete k řízení.
 • Výpis z evidenční karty řidiče (získáte na kontaktních místech CzechPoint).
 • Žádost z autoškoly.

Služby jsou poskytovány pro různé věkové kategorie, pro jednotlivce a skupiny.

Vlastní vyšetření trvá několik hodin. Proto by měl řidič přijít přiměřeně vyspalý a v dobré kondici.

Vyšetření sestává ze zdravotního dotazníku, rozhovoru, vyšetření osobnosti, inteligence, paměti, pozornosti, rychlosti a správnosti reakcí a dalších výkonových charakteristik. 

Vyšetření řidičů je určeno pro:

 • profesionální řidiče mezinárodní i vnitrostátní kamionové i autobusové dopravy
 • řidiče nákladní i osobní dopravy
 • řidiče vozidel s právem přednosti jízdy
 • řidiče taxi
 • amatérské řidiče
 • instruktory autoškol

Klinicko - dopravně psychologické vyšetření:

    Řidiči skupiny B (neprofesionálové) - 1 850,- Kč s DPH

     Řidiči skupiny B (profesionálové)     - 2 250,- Kč s DPH

      Řidiči skupin a podskupin C, D,       -  2 850,- Kč s DPH

       Vybodovaní řidiči                             -  3 300,-  Kč s DPH

Komplexní psychologická vyšetření zahrnuje minimálně 3 hodiny testování a 3 hodiny vyhodnocování a interpretace výsledků a rozhovorů.

V případě akutních vyšetření, nebo vyšetření o víkendu a o svátcích -  zvýšení ceny o 30%.

 

Poznámka: Pokud nebude klient 24 hodin před jednotlivým vyšetřením omluven, poukaz na vyšetření propadá.

 

Centrum dopravně-klinického výzkumu a praxe VFN a 1. LF UK v Praze zahrnuje detašovaná pracoviště se sídlem:

Psychiatrická klinika, Klinicko - dopravní psychologická laboratoř VFN Praha, Ke Karlovu 11, Praha 2

Akreditovaný dopravní psycholog PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět