Cévní chirurgie

Klinika kardiovaskulární chirurgie VFN v Praze je pracoviště zaměřené na operace srdce a cévního systému.V rámci našeho pracoviště jsme schopni klientům nabídnout nadstandardní služby při operacích prováděných na povrchovém žilním systému dolních končetin nebo cévní konzultace při bolestech dolních končetin.

  • Křečové žíly

 Léčba křečových žil (varixů) metodou Venefit™

  • Sklerotizace

Co to je povrchový žilní systém?

•         Žilní systém dolních končetin je tvořen 3 složkami,                                                              

         tj. povrchovým, hlubokým a komunikujícím systémem.

•        Povrchový žilní systém je tvořen žílami uloženými pod kůži, zpravidla má dva hlavními kmeny,  které jsou označovány jako velká a malá saféna. Velká safena běží po vnitřní straně lýtka a stehna a ústí v třísle do hlubokého žilního sytému. Malá safena se nachází na zadní straně lýtka a nejčastěji ústí do hlubokého žilního systému v oblasti podkolenní jamky. Povrchovým žilním systémem protéká cca 10% žilní krve.

•        Hluboký povrchový systém probíhá hluboko mezi svaly a odvádí cca 90% žilní krve z bérce a stehna směrem k srdci. Komunikující systém tvoří propojení mezi oběma přecházejícími. 

Co operujeme a proč ?

•         Povrchový žilní systém bývá často postižen vakovitým rozšířením, které označujeme jako varixy, křečáky nebo křečové žíly. Příčinou je méněcennost pojivové tkáně žilní stěny, která vede k jejímu rozšíření a následně nedomykavosti chlopní, jejichž úkolem je udržet tok krve směrem k srdci.

•         Křečové žíly představují civilizační onemocnění vyskytující se především v rozvinutých zemích. Postihuje 30-60% populace a to především v závislosti na věku a pohlaví.

•         Křečové žíly nezpůsobují jen kosmetické problémy, ale postupem času vedou k poruše výživy kůže a nevratným změnám v barvě a kvalitě kůže, které mohou vyústit ve vznik bércového vředu.

Jak operujeme?

•        Typ operace se odvíjí od rozsahu postižení žilního systému a charakteru varikózně změněných   žil.

•         Pokud se jedná o takzvané pavoučky nebo retikulární varikozity, provádíme sklerotizaci žilek. To je metoda, kdy je do lumen žíly instalována tekutina, která způsobí chemický zánět ve stěně žíly, způsobí uzávěr lumen a vymizení žilní kresby na kůži. Více rozšířené žily můžeme odstranit metodou označovanou CHIVA. Je to miniinvazivní metoda, při které z malých vpichů provádíme odstranění žilek, za použití speciálního instrumentaria.

•         V případě přítomnosti kmenových varixů s abnormálním krevním tokem v oblasti ústí safeny do hlubokého žilního systému je nezbytný zákrok v třísle nebo pod kolenem, který spočívá v přerušení safeny v místě ústí do hluboké žíly a přerušení všech větví. Tento zákrok nazýváme krosektomie.

Dále, v případě nedostatečnosti chlopní v průběhu kmene safeny je tento výkon doplněn o její odstranění, což se nazývá stripping a nebo uzávěr lumen s postupným zánikem žíly pomocí radiofrekvenční termokoagulace.

 

Konzultace s lékařem před chirurgickým výkonem: 1000,- Kč bez DPH

Sklerotizace křečových žil (včetně jedné dávky sklerotizační látky): 2 500,- Kč bez DPH

Radiofrekvenční ablace křečových žil (1 končetina): 25 000,- Kč bez DPH

Poznámka: Pokud nebude klient 24 hodin před jednotlivým vyšetřením omluven, poukaz na vyšetření propadá.

Chci získat nabídku

Dárkové certifikáty

Hledáte originální dárek k narozeninám či k svátku pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery?

« Zpět